Letecký den 1936 - Horácké listy I

Letecký den v Městě Žďáře pořádaný Okresním osvět. sborem, s CPO, pod protektorátem okresního hejtmana Dr. Al. Dworzaka a městské rady vydařil se úplně.

Všech sedm zúčastněných letounů na letišti.
Zprava Praga E-114 OK-LAR, Aero A-26 OK-LID, Aero A-26 OK-LIF, následující tři letadla v neurčeném pořadí Aero A-25 OK-LOF, Aero A-125 OK-LAL, Aero A-125 OK-LOQ, Š-20 OK-LEO není na konci řady skoro vidět.

Dne 15. srpna pořádán byl bombardovací nálet dvěma letadly na Město Žďár. Váženy byly zápalné bomby a CPO. i sbory hasičské předvedly velmi přesně ukázku prací záchranných, hašení požáru a asanační práce. Rozhlasem vysvětloval kapitán letectva Riegler nálet i práce všech složek. Druhý nálet zamořil náměstí slzotvorným plynem, ale prudký vítr odvál z části náměstí plyn. Dojem těchto náletů blížil se hodně skutečnosti.

Letov Š-20, OK-LEO, nesl na všech plochách červený nátěr.

Kapitán Riegler pochválil přesnost i dochvilnost hasičských sborů za vedení br. Göttlera a CPO. za vedení br. Süssa. Lety s obecenstvem těšily se velké účasti a zájmu.

Místní hasičský sbor na společné fotografii s letounem Aero A-26.
Vlevo v bílé uniformě p. Liml, ruce na břiše p. Rosecký, opřen o syna Karel Götz, otočen bokem Augustyn Götz a třetí zprava Jan Hronek. Více účastníků se nepodařilo identifikovat.