Letecký den 1934 - Horácké listy III

Za všeobecného vzrušení nasedá do této hračky chefpilot Chovanec, aby předvedl jedinečné ukázky odvahy a chladnokrevnosti. Letoun je motorovým letadlem vytažen až do výše 1000 metrů, odpoutává se a hned předvádí užaslým divákům přemety - loopinky, výkon na bezmotorovém letadle opravdu jedinečný. Divákům tajil se dech, když tato hračka skvěle ovládaná pilotem bezvadně prováděla krkolomné evoluce v krásném a elegantním plachtění přistála pak uprostřed letiště. Odvážný pilot byl vítán hromovým potleskem.

Na to provedeny skupinové lety tří letadel v různých formacích bezvadně vyřízených, v nichž ukázali piloti Chovanec, Sedláček a Klusal zručnost v řízení letadla v těsné skupině seřazené v různých formacích. Sotva dosedla letadla na letiště již nastupuje rtm. Sedláček se svojí stíhačkou k ohlášené akrobacii.

Jeho výkon byl prostě úchvatný. Jeho přemety po křídlech - tonaux - dvojpřemety, loopinky, vývrtky, šroubové otáčky, střemhlavý pád, lety s obráceným podvozkem, to byly výkony při kterých divákům tajil se dech hrůzou nad šílenou odvahou letcovou. To bylo také jásotu a volání, když statečný letec hladce přistál a klidným úsměvem přijímal nadšené ovace publika.

Mohutně působil bombardovací nálet tří letadel na letiště, hájené jedním stíhacím letounem a pak souboj těchto letadel. Stihačka jako komár v úžasné rychlosti tlačila letadla k zemi, ostřelovala je a konečně zahnala, resp. přinutila k přistání.

Celý program po číslech rychle nastupujících byl vyčerpán po 5. hod. odpoledne načež zahájeny lety s obecenstvem. Tři letadla byla v permanenci plné dvě hodiny a diváci vžili se do dojmů, že dlí na velkoměstském letišti, kde střídají se ustavičně letadla k startu i k přistání. Celý podnik po stránce technické řídil sympatický kapitán letec Riegler od let. pluku č. 2 z Olomouce.

Organisace celého podniku jež vedl obec. tajemník Laifer za nepřítomného odb. učitele Hutaře, za spoluúčasti funkcionářů Okres. osvět. sboru a hasičstva s náč. Al. Göttlerem v čele, byla jedním slovem bezvadná. K hladkému průběhu přispělo v nemenší míře ukázněné publikům, jež se v každém směru podrobilo pokynům pořadatelů, jímž vydařil se podnik, na nějž mohou býti opravdu hrdi. Letecký den ve Městě Žďáře zůstane jistě dlouho v paměti.