Letecký den 1934 - Horácké listy II

V neděli ráno již za časných hodin trousí se první diváci na letiště, ježto první letadlo je ohlášeno na 8 hod. ráno a pořadatelé jsou již v permanenci. Rychle uzavřeny všechny příchody k letišti z města a ponechán pouze jediný příchod po silnici k Budči, takže pásmo přeletu bylo úplně vyklizeno.

Krátce po 8. hodině objevuje se daleko na obzoru nepatrná tečka, jež rapidně roste a již se blíží první letadlo - dvojplošník, jenž vleče na 150 m dlouhém ocelovém laně bezmotorové letadlo. Krouží kolem města, nad letištěm odpoutává letouna, pak shazuje ocelové lano a bezvadně přistává. Zatím odpoutaný plachťák bezvadně manévruje nad letištěm a za krátko elegantně přistává.

K deváté hodině objevují se další letadla na obzoru. Akrobacie jednoho letadla nad městem dává tušiti kdo to přiletěl, jest to stíhací letoun řízený rtm. Sedláčkem. Po další přestávce přistává poslední letoun maličký dvojplošník Komár, takže letecký park jest úplný.

Celé odpoledne vyplněno jest pak lety s obecenstvem, jehož létalo opravdu úctyhodný počet a proslovena přednáška o letadlech a létání. Po krátké polední přestávce plní se pomalu letiště a přesně ve 14.15 začíná vlastní program tohoto skvělého podniku.

Jako první letci nastupují, šéfpilot Chovanec na dopravním letadle a rtm. Sedláček na stíhacím letounu, aby ukázali různé rychlosti letadel. Diváky uváděl v úžas rtm. Sedláček ohromnou rychlostí svého letadla, jež má maximální rychlost až 300 km za hodinu. Na to následuje ukázka seskoku padákem. Shozené figuríně otevřel se padák bezvadně a hladce přistál několik set metrů za letištěm v polích. Mezitím připravují mechanikové bezmotorové letadlo k produkci.