Letecký den 1934 - Horácké listy I

Letecký den pořádaný 12. srpna 1934 ve Městě Žďáře se skvěle vydařil, ač stavěly se mu v cestu překážky tak těžké, že ještě několik dnů před stanoveným termínem nebylo jisto, zda podnik bude se vůbec konati. Pořadatelstvu zbylo proto příliš málo času na účinnou propagaci tohoto významného podniku, než přes to dostalo se na krásné a technicky bezvadné letiště na pozemcích Zemské lnářské školy u Kůželky téměř 4000 diváků, nepočítaje v to ony stovky diváků na vzdálených cestách, silnicích a vyvýšených místech.

V publiku viděli jsme hosty z celého kraje, z významných osobností pak p. okres. hejtmana Dr. Aloise Dworzaka, jenž byl současně protektorem podniku, dále městskou radu v čele s p. starostou Kružíkem, p. JUDr. Neuerna, starostu z Německého Brodu, hosty z Přibyslavi, Polné, Krucemburku, Ždírce a m. j. Překvapila či lépe řečeno nepřekvapila mizivá účast z Nového Města, ač loňský letecký den v Novém Městě, jenž se zdaleka nevyrovnal tomuto, navštívily stovky Žďáráků.

Již v pátek na večer byl Žďár překvapen příletem sportovního soukromého letadla, jež krátce po 6 hodině večer přistálo na letišti. Letadlo řídil majitel Ing. Dušek z Prahy, jenž přilétl do Žďáru na návštěvu. V sobotu odpoledne krátce před 4. hod. přistál stříbrobílý dvojplošník řízený chefpilotem rtm. Chovancem, aby provedl dle programu ohlášené lety s obecenstvem.

Po krátkém odpočinku a prohlídce terainu letiště, nasedá Chovanec do letadla a již letí první vlaštovky z obecenstva k letům nad okolím. Po počáteční nesmělosti přihlašují se další účastníci a tak pilot Chovanec je do pozdních hodin večerních zaměstnán. Krátce před večer rozhozeny po okolí z letadla propagační letáky a večer pak v 8 hod. promítán propagační film min. Nár. obrany za hojné účasti obecenstva v sokolovně.